Προκήρυξη διαγωνισμού για το εκπαιδευτικό παιχνίδι «eFollowMe»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – CyberSafety (CyberSafety IV)», το οποίο συντονίζει το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, έχει αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό παιχνίδι «eFollowMe» από την ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου
(συνεργάτη του Έργου), το οποίο αφορά την ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου και ειδικότερα στο ψηφιακό αποτύπωμα (digital footprint).

Το «eFollowMe» είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι σε τρισδιάστατο περιβάλλον, το οποίο εστιάζει στην έννοια του ψηφιακού αποτυπώματος (digital footprint) και απευθύνεται σε
μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές και οι μαθήτριες για τους κινδύνους του Διαδικτύου και τις παραμέτρους που
οφείλουν να προσέχουν κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους σε αυτό. Παίζοντας το παιχνίδι αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται, περνώντας μέσα από διάφορες περιπέτειες, να διαχειριστούν
διάφορες προκλήσεις, συλλέγοντας βαθμούς, οι οποίοι τους κατατάσσουν σε πίνακα βαθμολογίας.

Η χρήση του «eFollowMe» είναι δωρεάν και δεν περιλαμβάνει διαφημίσεις. Το εν λόγω παιχνίδι είναι διαθέσιμο για χρήση για τα λειτουργικά συστήματα Windows και Mac. Περισσότερες πληροφορίες,
καθώς και η δυνατότητα εγγραφής και μεταφόρτωσης του Παιχνιδιού, είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα: http://efollowme.cs.ucy.ac.cy.

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης του Παιχνιδιού, πραγματοποιείται, για το σχολικό έτος 2023-2024, Διαγωνισμός για την περίοδο από τις 11 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 19 Ιανουαρίου 2024. Με τη λήξη της σχετικής περιόδου, οι 5 μαθητές και μαθήτριες με την υψηλότερη βαθμολογία παγκυπρίως, θα βραβευθούν με ασύρματα bluetooth ηχεία (speaker). Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση ισοψηφίας θα
πραγματοποιηθεί κλήρωση. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, όσοι μαθητές και μαθήτριες βραβεύτηκαν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς των προηγούμενων ετών (2019/2020,
2020/2021, 2021/2022). Καλείστε όπως ενημερώσετε και ενθαρρύνετε τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου σας (Α’ – Γ’ Γυμνασίου και Α’ – Γ’ Λυκείου/Τεχνικής Σχολής) να αξιοποιήσουν το
συγκεκριμένο παιχνίδι, συμμετέχοντας ταυτόχρονα και στον Διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι για σκοπούς συμμόρφωσης με τον Νόμο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρειάζεται η συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, για παιδιά κάτω των 15 ετών, ώστε να
δημιουργήσουν λογαριασμό και να παίξουν το Παιχνίδι. Για τον λόγο αυτό, σημειώνεται, επίσης, ότι για συμμετοχή στον Διαγωνισμό και διεκδίκηση βράβευσης, απαιτείται η προσκόμιση σχετικού
εντύπου συγκατάθεσης, υπογεγραμμένου από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του (βλ. Εγκύκλιο). Παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε για τη συλλογή των υπογεγραμμένων εντύπων και τη φύλαξή τους
στο σχολείο. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση που ζητείται κατά την εγγραφή του μαθητή και της μαθήτριας, ως χρηστών, θα χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με τους νικητές και τις
νικήτριες του Διαγωνισμού.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή και τυχόν διευκρινίσεις για το παιχνίδι και τον Διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Ιουστίνα Χαρασίμ, Ειδικό Επιστήμονα Έρευνας στο Τμήμα Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Κύπρου (email: iharas01@ucy.ac.cy) ή με την κυρία Γεωργία Καπιτσάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (email: gkapi@ucy.ac.cy) ή με τον κύριο Ραφαήλ Σοφοκλέους, Λειτουργό του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (email: sofokleous.r@cyearn.pi.ac.cy, τηλ.: 22402389).