Πληροφορίες

Ευρωπαϊκό Έργο CYberSafety

Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CyberSafety (https://www.cybersafety.cy) λειτουργεί από την 1η Ιουλίου 2016, υπό τον συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, αξιοποιώντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (Better Internet for Kids). Εστιάζοντας στις δυναμικές ανάγκες που προκύπτουν, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με τις διαδικτυακές και τις ψηφιακές τεχνολογίες, έχει ως στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών στην Κύπρο για δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου. Παράλληλα, μέσα από τις δράσεις του προωθεί την Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο. 

Ειδικότερα, το Κέντρο υποστηρίζεται από το Κέντρο Ευαισθητοποίησης και Πληροφόρησης (https://internetsafety.pi.ac.cy), το οποίο αναπτύσσει πλούσιο εκπαιδευτικό/ενημερωτικό υλικό, πόρους και εργαλεία, καθώς και οργανωμένες εκστρατείες για την ενδυνάμωση των παιδιών, των νέων, των γονέων και των εκπαιδευτικών, με δεξιότητες και γνώσεις, σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Παράλληλα, το Κέντρο υποστηρίζεται από τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480, η οποία παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη σε παιδιά, νέους, γονείς και εκπαιδευτικούς, για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου (π.χ., διαδικτυακό εκφοβισμό, πολύωρη ενασχόληση με το Διαδίκτυο, διαδικτυακή αποπλάνηση (grooming), περιεχόμενο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, ρατσιστικό υλικό).

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση

Project Acronym
Action number
Duration
Budget
CyberSafety
2015-CY-IA-0034
01/06/2016 – 31/12/2018
€777,976.00
CyberSafety II
2018-CY-IA-0012
01/01/2019 – 31/12/2020
€1,029,776.00
CyberSafety III
2020-CY-IA-0069
01/01/2021 – 30/09/2022
€764,907.00
CyberSafety IV
101083539
01/10/2022 – 30/09/2024
€1,118,894.72