Γενική Περιγραφή CYberSafety I

Έργο CYberSafety I

Πεδίο εφαρμογής και στόχοι έργου

Σε μια συνεχή ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως αυτή η οποία συμβαίνει στην Ευρώπη, οι ψηφιακές τεχνολογίες και το Διαδίκτυο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Φθηνότερη και υψηλότερης ποιότητας ευρυζωνικότητα και καινούριες συσκευές κινητού τηλεφώνου σε προσιτές τιμές παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά και άτομα. Η έκθεση των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία στις ψηφιακές τεχνολογίες και περιβάλλοντα προσφέρει ευκαιρίες και προοπτικές για μάθηση και εκπαίδευση αλλά εμπερικλείει επίσης πολλές προκλήσεις.

Ωστόσο, οι νέοι δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και μπορεί να εκτεθούν σε μια σειρά από κινδύνους και απειλές όπως τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την παράνομη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας όπως όλα τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τους να ενθαρρυνθούν ώστε να επωφεληθούν από τις δυνατότητες του διαδικτύου με ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Το ευρωπαϊκό έργο CYberSafety φέρνει κοντά τους κύριους εθνικούς εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τη δημιουργία μιας κουλτούρας ασφαλούς διαδικτύου, ενδυναμώνοντας δημιουργικούς, καινοτόμους και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες στη ψηφιακή κοινωνία. Το έργο CYberSafety στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ευαισθητοποίησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν πληροφορίες, πηγές και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία, αλλά και να μοιραστούν εμπειρίες, εμπειρογνωμοσύνη και καλές πρακτικές. Την ίδια στιγμή, στόχος της πλατφόρμας αυτής είναι να συνεισφέρει σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση παρέχοντας ποιοτική και ποσοτική ανατροφοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τα θέματα ασφαλούς διαδικτύου για τα παιδιά στην Κύπρο. Αυτό θα επιτευχθεί επιπλέον μέσω της λειτουργίας της γραμμής βοήθειας-Helpline, όπου οι χρήστες μπορούν να παίρνουν συμβουλές και να έχουν υποστήριξη από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους υποστηρικτές, βοηθούς και επιστήμονες σε πραγματικό χρόνο σε θέματα αναφορικά με τη χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών.  Από την άλλη πλευρά, η γραμμή καταγγελιών-Hotline θα εξασφαλίσει ότι οι χρήστες θα μπορούν να καταγγείλουν παράνομο περιεχόμενο και ενέργειες που σχετίζονται με παράνομη παιδική πορνογραφία, ρατσισμό και ξενοφοβία. Τα συμβάντα θα προωθούνται αμέσως στην κατάλληλη αρχή για περαιτέρω διερεύνηση και δράση. Το έργο CYberSafety δημιουργήθηκε για να συμβάλει περαιτέρω στην υπάρχουσα δουλειά που έγινε στην Κύπρο στον τομέα αυτό, εστιάζοντας στις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.