Δράσεις

Δράσεις του έργου

Ευαισθητοποίηση

Δράσεις και υλικό ευαισθητοποίησης και προώθησης για το έργο, π.χ. εκπαιδευτικά προγράμμα, διαγωνισμοί, συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις SID, ενημερωτικό υλικό, παρουσία στα μέσα, κ.λπ.

Γραμμή Βοήθειας 1480

Η γραμμή καταγγελιών προσφέρει ένα άμεσο, εύκολα προσβάσιμο και υπεύθυνο σημείο επαφής για τους χρήστες ώστε να καταγγέλλουν παράνομο περιεχόμενο ή ενέργειες.

Γραμμή Καταγγελιών 1480

Η γραμμή καταγγελιών προσφέρει ένα άμεσο, εύκολα προσβάσιμο και υπεύθυνο σημείο επαφής για τους χρήστες ώστε να καταγγέλλουν παράνομο περιεχόμενο ή ενέργειες.

Εργαλεία

Ανάπτυξη εργαλείων για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Ενωθείτε για να κάνουμε το διαδίκτυο ένα ασφαλέστερο και καλύτερο μέρος για όλους, και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους.

Ομάδα Νέων

H Ομάδα Νέων επιτρέπει στους νέους να ανταλλάζουν απόψεις, γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών.