Ευαισθητοποίηση

Ευαισθητοποίηση

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης για το έργο CYberSafety περιλαμβάνουν:
Κυρίως μέσω μιας διαδικτυακής πύλης για μαθητές, εφήβους, εκπαιδευτικούς και γονείς στον ακόλουθο σύνδεσμο http://internetsafety.pi.ac.cy/

Προωθητικό υλικό έργου

Date: 26/02/2018
Date: 01/08/2017
Date: 27/08/2018
Date: 29/09/2018
Date: 28/04/2018
Date: 11/11/2018
Date:
Date:
Date:
Date:
Date: