Ομάδα Νέων

Ομάδα Νέων - Youth Panel

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου Έργου «CYberSafety – Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά», η Ομάδα Παιδιών και Νέων (CYberSafety Youth Panel) θα έχει την ευκαιρία να εκφράζει απόψεις και να ανταλλάζει γνώσεις και εμπειρίες, αναφορικά με τη δημιουργική και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και, γενικότερα, των ψηφιακών τεχνολογιών. Παράλληλα, οι νέοι και τα παιδιά της συγκεκριμένης ομάδας θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές βέλτιστων πρακτικών και δράσεων, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων πηγών και τη διάδοση μηνυμάτων ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου προς τους/τις συνομηλίκους τους, αλλά και σε άλλες εμπλεκόμενες ομάδες. Σημαντικός άξονας της συμβολής τους θα αποτελεί η διαμόρφωση εισηγήσεων και δράσεων για τη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου για τα παιδιά και τους νέους, καθώς, επίσης, και η προώθηση στρατηγικής για τη δημιουργική χρήση των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών, με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Τα μέλη της ομάδας παιδιών και νέων CYberSafety Youth Panel αποτελούνται από:

  • Μέλη της Kυπριακής Παιδοβουλής (υπό τον συντονισμό της ΠΣΕΠΕΠ)
  • Μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
  • Συμμετέχοντες στο Προγράμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο

Για την περίοδο του 2023 – 2024 διοργανώθηκε ήδη μία συνάντηση γνωριμίας των μελών της ομάδας (Ιούνιος 2023) με εργαστήρια και δραστηριότητες, καθώς και η πρώτη διαδικτυακή επιμόρφωση (Σεπτέμβριος 2023) με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά την οποία τα μέλη της ομάδας ενημερώθηκαν για τους κινδύνους, τις προκλήσεις και έλυσαν τις απορίες τους για θέματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Η επόμενη διαδικτυακή επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο με θέμα τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Στο πλαίσιο των δράσεων της Ομάδας Νέων δημιουργήθηκαν, επίσης, τρεις ομάδες εργασίας, οι οποίες θα εργάζονται σε εβδομαδιαία βάση για την δημιουργία υλικού, τη διαχείριση των ΜΚΔ και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Στις 21 – 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό φόρουμ της Ομάδας Νέων και από την Κύπρο θα συμμετέχουν 3 μέλη της ομάδας Νέων με τη συνοδεία Λειτουργού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για την προετοιμασία του φόρουμ τα μέλη αυτά συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες επιμορφωτικές διαδικτυακές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νέων. Πληροφορίες για την εμπλοκή της ομάδας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: BetterInternetForKids.eu (Πηγή: https://cybersafety.cy/activities/youth-panel/).

Σε παγκύπριο επίπεδο και με τη στήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και της Ομάδας Νέων, θα διοργανωθεί η Μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου με διάφορες  εκδηλώσεις για τα σχολεία αλλά και για το ευρύ κοινό σχετικά με την ασφάλεια και τα δικαιώματα των νέων στον διαδικτυακό χώρο. Για το έτος 2024 η διεθνής μέρα ασφαλούς διαδικτύου έχει οριστεί στις 6 Φεβρουαρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την εμπλοκή της ομάδας παιδιών και νέων για ένα καλύτερο διαδίκτυο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: BetterInternetForKids.eu

Σχέδιο δράσης Ομάδας Νέων

Δράσεις Youth Panel

Εκπαιδεύσεις μελών Youth Panel

2η Ημερίδα εκπαίδευσης μελών του Youth Panel

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διοργάνωσε Ημερίδα Εκπαίδευσης των μελών της Ομάδας Παιδιών και Νέων CYberSafety Youth Panel, Κύπρου. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη, στη Λευκωσία, το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. και σε αυτήν συμμετείχαν σαράντα (40) μαθητές/μαθήτριες.

1η Ημερίδα εκπαίδευσης μελών του Youth Panel

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 22 Απριλίου 2017, η 1η Ημερίδα Εκπαίδευσης μελών του Youth Panel – CyberSafety, με τη συμμετοχή παιδιών και νέων από την Κυπριακή Παιδοβουλή, την ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τους Μικρούς Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο.