Ομάδα Νέων

Ομάδα Νέων - Youth Panel

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου Έργου «CYberSafety – Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά», η Ομάδα Παιδιών και Νέων (CYberSafety Youth Panel) θα έχει την ευκαιρία να εκφράζει απόψεις και να ανταλλάζει γνώσεις και εμπειρίες, αναφορικά με τη δημιουργική και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και, γενικότερα, των ψηφιακών τεχνολογιών. Παράλληλα, οι νέοι και τα παιδιά της συγκεκριμένης ομάδας θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές βέλτιστων πρακτικών και δράσεων, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων πηγών και τη διάδοση μηνυμάτων ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου προς τους/τις συνομηλίκους τους, αλλά και σε άλλες εμπλεκόμενες ομάδες. Σημαντικός άξονας της συμβολής τους θα αποτελεί η διαμόρφωση εισηγήσεων και δράσεων για τη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου για τα παιδιά και τους νέους, καθώς, επίσης, και η προώθηση στρατηγικής για τη δημιουργική χρήση των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών, με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Τα μέλη της ομάδας παιδιών και νέων CYberSafety Youth Panel αποτελούνται από:

  • Μέλη της Kυπριακής Παιδοβουλής (υπό τον συντονισμό της ΠΣΕΠΕΠ)
  • Μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
  • Μικρούς Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο (εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου)
  • Φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου (υπό τον συντονισμό του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου)

Πληροφορίες για την εμπλοκή της ομάδας παιδιών και νέων για ένα καλύτερο διαδίκτυο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: BetterInternetForKids.eu

Σχέδιο δράσης Ομάδας Νέων

Δράσεις Youth Panel

Εκπαιδεύσεις μελών Youth Panel

2η Ημερίδα εκπαίδευσης μελών του Youth Panel

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διοργάνωσε Ημερίδα Εκπαίδευσης των μελών της Ομάδας Παιδιών και Νέων CYberSafety Youth Panel, Κύπρου. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη, στη Λευκωσία, το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. και σε αυτήν συμμετείχαν σαράντα (40) μαθητές/μαθήτριες.

1η Ημερίδα εκπαίδευσης μελών του Youth Panel

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 22 Απριλίου 2017, η 1η Ημερίδα Εκπαίδευσης μελών του Youth Panel – CyberSafety, με τη συμμετοχή παιδιών και νέων από την Κυπριακή Παιδοβουλή, την ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τους Μικρούς Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο.