Γενική Περιγραφή CYberSafety II

Έργο CYberSafety II

Πεδίο Εφαρμογής και Στόχοι της προτεινόμενης Δράσης

Η ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών στο να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με δημιουργικό, υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο, είναι εμφανής. Σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία και κοινωνία, όπως αυτή της Ευρώπης, οι ψηφιακές τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Η έκθεση των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία στις ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακά περιβάλλοντα προσφέρει ευκαιρίες και προοπτικές μάθησης και εκπαίδευσης, από την άλλη όμως πλευρά εμπεριέχει προκλήσεις. Τέτοιες προκλήσεις περιλαμβάνουν την έκθεση σε αρκετούς κινδύνους και απειλές, που μπορεί να κυμαίνονται από τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τις ψεύτικες ειδήσεις και την παραπληροφόρηση, μέχρι σε παράνομη σεξουαλική κακοποίηση, ρατσισμό και ξενοφοβία. Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας να ενθαρρύνονται όλα τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να επωφελούνται από τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών με ασφαλή, υπεύθυνο και ηθικό τρόπο.

Το έργο CyberSafety II, συνεχίζει το επιτυχημένο έργο του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, με τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να προωθηθεί μια ασφαλής διαδικτυακή κουλτούρα και να ενισχυθούν οι δημιουργικοί, καινοτόμοι και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες της ψηφιακής κοινωνίας στην οποία ζούμε.

Το έργο υποστηρίζεται από:

 • μια πλατφόρμα ευαισθητοποίησης, στην οποία διάφοροι φορείς μπορούν να βρουν πόρους και εργαλεία, να ανταλλάξουν εμπειρίες, τεχνογνωσία και καλές πρακτικές,
 • την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσα από τα οποία ενθαρρύνεται η ενεργώς συμμετοχή των παιδιών και νέων, δασκάλων και γονέων,
 • τη λειτουργία Γραμμής Βοήθειας Helpline, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη από εξειδικευμένους υποστηρικτές, σε πραγματικό χρόνο, σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του του Διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών,
 • τη λειτουργία Γραμμής Καταγγελιών Hotline, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν παράνομο περιεχόμενο ή ενέργειες που σχετίζονται με παράνομο περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών,
 • την ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη νέων προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων και η αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης.

Παράλληλα, το έργο CYberSafety II προσβλέπει στη δική του συνεισφορά στην προσπάθεια που γίνεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας τη δική του ποιοτική και ποσοτική ανατροφοδότηση.

 • Action Title
  CYberSafety II
 • Action number
  2018-CY-IA-0012
 • Project ID
  95987943
 • Funded under
  CEF Telecom
 • Agency
  Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
 • Start date - End date
  01/01/2019 – 31/12/2020
 • Budget
  €1,029,776.00

Εταίροι έργου CYberSafety II

ΥΠΠ / ΠΙΚ

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Συντονιστής Έργου)

ΑΨΑ

Αρχή Ψηφιακής Ασφαλείας

ΠΣΧ

Παγκύπρια Σχολή Γονέων

ΠΚ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΠΑΚ

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

CNTI

Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου

CYTA

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου