Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας – Helpline 1480

1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 Κατηγορία: Ανακοινώσεις Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως συντονιστής του Έργου CYberSafety: Ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο και της Γραμμής Βοήθειας – Helpline 1480, η οποία έχεις ως στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης, αναφορικά με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική […]

Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας – Helpline 1480 Read More »