Ιούλιος 2020

Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας – Helpline 1480

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως συντονιστής του Έργου CYberSafety: Ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο και της Γραμμής Βοήθειας – Helpline 1480, η οποία έχεις ως στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης, αναφορικά με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου, παραθέτει τα στατιστικά στοιχεία ενημέρωσης, […]

Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας – Helpline 1480 Read More »

Διαδικτυακές Προκλήσεις

Το Διαδίκτυο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των παιδιών και των εφήβων, προσφέροντας πληθώρα δυνατοτήτων. Ωστόσο, το Διαδίκτυο δύναται να εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους. Κίνδυνοι όπως είναι οι διαδικτυακές προκλήσεις («παιχνίδια πρόκλησης» τύπου Μπλε Φάλαινα, «προκλήσεις πόνου» κ.λπ.), οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ενοχλητικό ή επιβλαβές περιεχόμενο, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική και

Διαδικτυακές Προκλήσεις Read More »