Κανόνες Ορθής Διαδικτυακής Συμπεριφοράς

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Το Διαδίκτυο έχει καταστεί ένα πολύτιμο εργαλείο, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη ζωή των παιδιών και των νέων. Η χρήση και η περιήγηση σε αυτό μπορεί να είναι εκπαιδευτική, διασκεδαστική και κοινωνικά ωφέλιμη, επιτρέποντας σημαντικές ευκαιρίες έκφρασης και επικοινωνίας. Μέσα από πλατφόρμες εκπαιδευτικής μάθησης, επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης (π.χ., Facebook, Twitter, Instagram, Viber), τα παιδιά […]

Κανόνες Ορθής Διαδικτυακής Συμπεριφοράς Read More »