Δημοσιεύσεις

The Gamer Girl

Εικονογραφημένη Ιστορία (Comics) The Gamer Girl

Η συγκεκριμένη εικονογραφημένη ιστορία (comics) δημιουργήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο» το οποίο εμπίπτει στα Προγράμματα και Δράσεις του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, και του Έργου Cybersafety IV, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του εν λόγω Προγράμματος και Έργου είναι η ασφαλής, υπεύθυνη […]

Εικονογραφημένη Ιστορία (Comics) The Gamer Girl Read More »

Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και Δεδομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση

Οι παρούσες δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνσης και Δεδομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις δυνατότητες που μπορούν να έχουν οι εφαρμογές χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης και δεδομένων στην εκπαίδευση και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους. Έτσι θα

Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και Δεδομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση Read More »

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης

Οι κατευθυντήριες γραμμές για διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρέχουν πρακτική καθοδήγηση στους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών συμβουλών, σχεδίων δραστηριοτήτων, πληροφοριών σχετικά με θέματα και προειδοποιητικών σημειώσεων που βασίζονται στο τι λειτουργεί όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης Read More »

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά – BIK+ (φιλική για τα παιδιά έκδοση)

Τον Μάιο του 2022 η Επιτροπή ενέκρινε νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (με την ονομασία BIK+), με σκοπό να βελτιωθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους και να διασφαλιστεί η προστασία, η ενδυνάμωση και ο σεβασμός όλων των παιδιών στο διαδίκτυο. Eυρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά – BIK+ (φιλική για τα παιδιά έκδοση) Read More »