Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

  • Homepage
  • Άρθρα
  • Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης

Οι κατευθυντήριες γραμμές για διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρέχουν πρακτική καθοδήγηση στους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών συμβουλών, σχεδίων δραστηριοτήτων, πληροφοριών σχετικά με θέματα και προειδοποιητικών σημειώσεων που βασίζονται στο τι λειτουργεί όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό και την εκπαίδευση και κατάρτιση. Αποτελούν βασική πρωτοβουλία του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τεκμηριώθηκαν από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην ευρύτερη κατανόηση του ψηφιακού γραμματισμού που επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, στην προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και στην προώθηση της καλύτερης ευαισθητοποίησης και γνώσης του κοινού σχετικά με την παραπληροφόρηση. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν παιδαγωγική εμπειρογνωσία για την ενίσχυση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των νέων μας με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στον ψηφιακό κόσμο. Ομοίως, διερευνώνται η δημιουργία ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης στην τάξη και η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους μαθητές και τους διδάσκοντες, ώστε να συζητούν ευαίσθητα ζητήματα. Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε διδάσκοντες/εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικά μαθήματα και με διαφορετικά επίπεδα πείρας και γνώσεων στον τομέα.