Εταίροι CYberSafety II

Εταίροι έργου CYberSafety II

ΥΠΠ / ΠΙΚ

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Συντονιστής Έργου)

ΑΨΑ

Αρχή Ψηφιακής Ασφαλείας

ΠΣΧ

Παγκύπρια Σχολή Γονέων

ΠΚ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΠΑΚ

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

CNTI

Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου

CYTA

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου