Εκπαιδευτικό πακέτο “Ασφαλές σχολείο για το Διαδίκτυο”

Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Το εκπαιδευτικό πακέτο “Ασφαλές σχολείο για το Διαδίκτυο” στοχεύει στο να κάνει πιο εύκολο το έργο του εκπαιδευτικού να διδάξει για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ούτως ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια ενημέρωσης για τη βέλτιστη χρήση του διαδικτύου και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για τον σκοπό αυτόν. Παράλληλα, λειτουργεί ως οδηγός για το Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην αντίστοιχη πιστοποίηση σχολείων που το επιθυμούν. Το πακέτο περιλαμβάνει 6 βιβλιάρια και συνοδευτικό DVD, όπου δίνονται εισηγήσεις μαθημάτων, προτάσεις δράσεων, ιδέες αξιοποίησης ευκαιριών και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό. Το πακέτο παραπέμπει, επίσης, σε διάφορους ιστότοπους και στη διαδικτυακή πύλη Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο (https://eSafeSchool.pi.ac.cy), όπου θα μπορείτε να βρίσκετε συνεχώς εμπλουτισμένο και επικαιροποιημένο περιεχόμενο.

Στο Εισαγωγικό βιβλιάριο προβάλλεται σε συντομία η ανάγκη εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλούς διαδικτύου και γίνονται διασυνδέσεις ζητημάτων που αφορούν στην ασφάλεια στο διαδίκτυο με τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος, προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών. Δίνονται πληροφορίες για το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (CYberSafety) και προτείνονται χρήσιμες ιστοσελίδες με επιπρόσθετο υλικό. Ευελπιστούμε ότι οι πληροφορίες και προτάσεις που δίνονται θα σας φανούν χρήσιμες και ότι θα επιδιώξετε να διεκδικήσετε την πιστοποίηση του σχολείου σας ως ασφαλούς σχολείου για το διαδίκτυο. Για την υλοποίηση της προσπάθειας αυτής, μπορείτε να έχετε την κατάλληλη στήριξη, επικοινωνώντας με τον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τους υπόλοιπους συνεργάτες του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Στο βιβλιάριο με τίτλο Μαθησιακές εισηγήσεις έχετε πρόσβαση σε εισηγήσεις για μαθήματα και δραστηριότητες για ποικίλα θέματα που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου με ασφάλεια. Έχει καταβληθεί προσπάθεια οι δραστηριότητες να μπορούν να τροποποιηθούν για διάφορες ηλικίες και επίπεδα μαθητών – γι’ αυτό και απευθύνονται τόσο σε μαθητές Δημοτικής όσο και σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης – αλλά και να προσαρμόζονται για τάξεις με διαφορετικές συνθήκες και εξοπλισμό. Οι προτεινόμενες μαθησιακές εισηγήσεις αποσκοπούν, κυρίως, στην καλλιέργεια βασικών οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς στον συνεχώς μεταβαλλόμενο διαδικτυακό κόσμο θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση. Επιπρόσθετα, έχει επιδιωχθεί τα μαθήματα να βασίζονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση, να λαμβάνονται υπόψη οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και αυτές να αναδομούνται μέσα από διάλογο και δραστηριότητες με νόημα, θίγοντας θέματα που αφορούν τα παιδιά, αλλά και χρησιμοποιώντας αυθεντικό υλικό, σενάρια και δημιουργικές δραστηριότητες. Η έμφαση επιδιώκεται να δίνεται στην απόκτηση μεταφέρσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου σε όλη την Ευρώπη αλλά και διάφοροι άλλοι φορείς, εδώ και χρόνια υλοποιούν δράσεις και αναπτύσσουν υλικό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Εντοπίσαμε την ανάγκη να συγκεντρώσουμε κάποιο από αυτό το υλικό, για να το προτείνουμε στους εκπαιδευτικούς μέσα από το βιβλιάριο με τίτλο Χρήσιμο υλικό. Θα παραπεμφθείτε σε ενδιαφέρον υλικό, όπως βιβλία δραστηριοτήτων, θα εντοπίσετε βίντεο με εύρος θεμάτων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ιδανική αφόρμηση για συζήτηση με τους μαθητές, θα βρείτε ιστοσελίδες με διαδραστικά παιχνίδια για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και επιπρόσθετα αυθεντικές ειδήσεις από εφημερίδες και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Στο βιβλιάριο που φέρει τον τίτλο Πρόγραμμα: Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, παρουσιάζεται το Πρόγραμμα και η φιλοσοφία του, αναλύονται οι δράσεις που απαιτούνται, για να πιστοποιηθεί ένα σχολείο, και δίνονται οδηγίες και τα απαιτούμενα έντυπα. Δίνονται διάφορες εισηγήσεις δράσεων και ευκαιριών που μπορούν να αξιοποιηθούν, παραπέμποντας σε σχετικό υλικό. Παράλληλα, παρέχονται οδηγίες, για να δημιουργήσει το σχολείο σας τη δική του στρατηγική για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Μέσα από το βιβλιάριο Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο θα βρείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο, το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση ομάδων μαθητών, οι οποίοι εκπαιδεύονται για να γίνουν εκπαιδευτές για το διαδίκτυο. Οι μαθητές αναπτύσσουν σχέδιο δράσης για το σχολείο τους και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης των συμμαθητών τους, των γονιών τους, ακόμη και των εκπαιδευτικών τους,για ζητήματα που αφορούν στην ορθή χρήση του διαδικτύου.

Τέλος, με το βιβλιάριο Πιστοποίηση eSafety (eSafety Label), θα ενημερωθείτε για την πύλη eSafety Label, η οποία έχει δημιουργηθεί από το European Schoolnet, σε συνεργασία με υπουργεία παιδείας ευρωπαϊκών χωρών και άλλους φορείς και οργανισμούς. Η πύλη του eSafety Label (http://www.esafetylabel.eu) καθοδηγεί τα σχολεία να αξιολογήσουν το επίπεδο ασφάλειας για το διαδίκτυο που παρέχουν και να λάβουν μέτρα, για να το βελτιώσουν.Αρχεία

Σύνδεσμοι