Εργαλεία

Εργαλεία

Cybersafety Family Advice  Suite (CFAS)

Το CFAS είναι μια συλλογή εργαλείων κυβερνοασφάλειας που χρησιμοποιεί ταξινομητές μηχανικής μάθησης και άλλα φίλτρα για την προστασία των παιδιών όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το CFAS καταβάλλει προσπάθειες να ακολουθήσει μια προσέγγιση διατήρησης του απορρήτου και να διατηρεί τα παιδιά πλήρως ενήμερα για το τι μπορούν να παρακολουθούν, να φιλτράρουν και να αναλύουν οι γονείς τους και τι τα εργαλεία μπορούν να παρακολουθούν, να φιλτράρουν και να αναλύουν σχετικά με τη διαδικτυακή τους δραστηριότητα. Το παιδί γνωρίζει πάντα οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να έχει ο γονέας ή το εργαλείο σχετικά με τις δραστηριότητές του στα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γονέας μπορεί να ορίσει τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του παιδιού, τη γονική ορατότητα και το backend, αλλά το παιδί θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για να ρυθμίσει σε λειτουργία. Οι ρυθμίσεις που ορίζει ο γονέας αποστέλλονται ως αίτημα στο παιδί για αποδοχή ή απόρριψη.

Ο γονέας μπορεί να δει/επεξεργαστεί τις επιλογές CFAS μέσω της Parental Console, μιας εφαρμογής web όπου ο γονέας πρέπει να εγγραφεί και να προσθέσει τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων του ανηλίκου για να ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις CFAS. Για τη διεπαφή του ανηλίκου, υπάρχει ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης εγκατεστημένο στη συσκευή του ανηλίκου, όπου η φιγούρα του Avatar του Guardian ακολουθεί τον ανήλικο στο Twitter, το Facebook και το YouTube. Ο ανήλικος μπορεί να έχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις του μέσω του εικονιδίου avatar.

Το CFAS χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική του για να ευαισθητοποιήσει τους γονείς και τα παιδιά σχετικά με τις διάφορες απειλές που αντιμετωπίζουν στο διαδίκτυο. Επίσης, χρησιμοποιεί την προσέγγιση Guardian Avatar που παρέχει μια πιο διαδραστική μέθοδο για να συμβουλεύει τα παιδιά με άμεσο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://encase.socialcomputing.eu/cfas

Οδηγός για γονείς

This is a tutorial for parents to use Cybersafety Family Advice Suite (CFAS)

Οδηγός για παιδιά

This is a tutorial for minors to use Cybersafety Family Advice Suite (CFAS)