Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας – Helpline 1480

1η Οκτωβρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως συντονιστής του Έργου CYberSafety: Ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο και της Γραμμής Βοήθειας – Helpline 1480, η οποία έχεις ως στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης, αναφορικά με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου, παραθέτει τα στατιστικά στοιχεία ενημέρωσης,  του τέταρτου τριμήνου του 2020 (01/10/2020 – 31/12/2020).

ΑΡΧΕΙΑ
Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας – Helpline 1480 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020)