Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

Οδηγός Συμπεριφοράς στη Διαδικτυακή Τάξη

Οδηγός Συμπεριφοράς Μαθητή/Μαθήτριας στη Διαδικτυακή Τάξη

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός τρόπος, για να συνεχίσει η εκπαίδευση, εκτός σχολικής τάξης, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες ή και έκτακτες περιπτώσεις. Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες είναι ο τέλειος τρόπος, για να διασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η εκπαίδευσή τους και η μάθησή τους, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκονται στο σχολείο. Στη σχετική αφίσα οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να εντοπίσουν χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες συμπεριφοράς κατά την εκπαίδευση στη Διαδικτυακή Τάξη.

ΑΡΧΕΙΑ

Οδηγός Συμπεριφοράς Μαθητή/Μαθήτριας στη Διαδικτυακή Τάξη