Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

  • Homepage
  • Άρθρα
  • Οδηγοί για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Microsoft Teams

Οδηγοί για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Microsoft Teams

Οδηγοί για γονείς, μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς

Η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) οδήγησε, αναπόφευκτα, σε πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, έχοντας ως στόχο την παροχή συνεχούς και απρόσκοπτης δωρεάν εκπαίδευσης, σε όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες, αξιοποίησε για την εξ αποστάσεως διδασκαλία τη χρήση του προγράμματος MS TEAMS (Office365).

Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CyberSafety σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και την Επίτροπο και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού , προχώρησε στην ετοιμασία και κοινοποίηση οδηγούς για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Microsoft Teams. Στον σχετικό οδηγό, οι γονείς, οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν αναφορικά με την εφαρμογή Microsoft Teams και των δυνατοτήτων του, τον τρόπο αξιοποίησής του στη μαθησιακή διαδικασία, τους πιθανούς κινδύνους αναφορικά με τη χρήση του και τις χρήσιμες συμβουλές για την ασφαλή του χρήση. Ειδικότερα, μπορούν να εντοπιστούν χρήσιμες συμβουλές αναφορικά με κανόνες συμπεριφοράς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πρακτικές αντιμετώπισης εκφοβιστικών ή άλλων ενοχλητικών συμπεριφορών, προστασία των προσωπικών δεδομένων και της διαδικτυακής τους φήμης, επικοινωνία με άγνωστα άτομα καθώς, επίσης και πρακτικές οδηγίες όπως είναι ασφάλεια των ψηφιακών συσκευών, η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου εκπαίδευσης και μελέτης, η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ήχου, ο καθορισμός ισχυρού κωδικού κ.λπ.

ΑΡΧΕΙΑ

Οδηγός για γονείς για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Microsoft Teams

Οδηγός για εκπαιδευτικούς για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Microsoft Teams

Οδηγός για μαθητές/μαθήτριες για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Microsoft Teams