Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Χρήσιμες Συμβουλές

Χρήσιμες Συμβουλές για γονείς, μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός τρόπος, για να συνεχίσει η εκπαίδευση, εκτός σχολικής τάξης, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες ή και έκτακτες περιπτώσεις. Για τους γονείς, τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς η ιδέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη, οπότε το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CyberSafety ετοίμασε αφίσες με Χρήσιμες Συμβουλές οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι η νέα μαθησιακή εμπειρία θα είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματική και ασφαλής.

ΑΡΧΕΙΑ
Eξ αποστάσεως εκπαίδευση: Χρήσιμες συμβουλές για εκπαιδευτικούς
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Χρήσιμες Συμβουλές για γονείς
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Χρήσιμες Συμβουλές για μαθητές/μαθήτριες