Παράνομο περιεχόμενο

Παράνομο περιεχόμενο

Η Γραμμή Καταγγελιών – Hotline 1480 επικεντρώνεται στην ανταπόκριση καταγγελιών, αναφορικά με εγκληματικά παράνομο περιεχόμενο και δραστηριότητα. Για την καλύτερη κατανόηση, αναφορικά με το τι ορίζεται παράνομο περιεχόμενο, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στους διαφορετικούς τύπους παράνομου περιεχομένου, που εντοπίζονται συνήθως στο Διαδίκτυο.

ΥΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ)
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ – GROOMING
ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ (ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)