Στατιστικά Στοιχεία

Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας Helpline 1480

Στο πλαίσιο της δράσης του Έργου CyberSafety – Ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο, η Γραμμή Βοήθειας Helpline 1480 έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη από εξειδικευμένους υποστηρικτές, σε πραγματικό χρόνο, σε θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας Helpline 1480, ανταποκρίνονται, μεταξύ άλλων, σε θέματα διαδικτυακού/ηλεκτρονικού εκφοβισμού, πολύωρης ενασχόλησης/εξάρτησης στα διαδικτυακά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, προβλήματα σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ., ψεύτικα προφίλ, παραβίαση λογαριασμών, ακατάλληλο και επιβλαβές περιεχόμενο), εκβιασμό στο Διαδίκτυο και τεχνική υποστήριξη. Πιο κάτω παραθέτουμε τα στατιστικά στοιχεία ενημέρωσης, του πρώτου χρόνου λειτουργίας της γραμμής.

Περίοδος αναφοράς στατιστικών στοιχείων

Χρονιά

Αρχείο

Απρίλιος - Ιούνιος, 2024

2024

PDF

Ιανουάριος - Μάρτιος 2024

2024

PDF

Οκτώβρης – Δεκέμβρης, 2023

2023

PDF

Ιούλιος - Σεπτέμβρης, 2023

2023

PDF

Απρίλιος - Ιούνιος, 2023

2023

PDF

Ιανουάριος - Μάρτης, 2023

2023

PDF

Οκτώβρης – Δεκέμβρης, 2022

2022

PDF

Ιούλιος - Σεπτέμβρης, 2022

2022

PDF

Απρίλιος - Ιούνιος, 2022

2022

PDF

Ιανουάριος – Μάρτης, 2022

2022

PDF

Οκτώβρης – Δεκέμβρης, 2021

2021

PDF

Ιούλιος – Σεπτέμβρης, 2021

2021

PDF

Απρίλιος– Ιούνιος, 2021

2021

PDF

Ιανουάριος – Μάρτης, 2021

2021

PDF

Οκτώβρης – Δεκέμβρης, 2020

2020

PDF

Ιούλιος – Σεπτέμβρης, 2020

2020

PDF

Απρίλιος– Ιούνιος, 2020

2020

PDF

Ιανουάριος – Μάρτης, 2020

2020

PDF

Οκτώβρης – Δεκέμβρης, 2019

2019

PDF

Ιούλιος – Σεπτέμβρης, 2019

2019

PDF

Απρίλιος– Ιούνιος, 2019

2019

PDF

Ιανουάριος – Μάρτης, 2019

2019

PDF

Οκτώβρης – Δεκέμβρης, 2018

2018

PDF

Ιούλιος – Σεπτέμβρης, 2018

2018

PDF

Απρίλιος – Ιούνιος, 2018

2018

PDF

Ιανουάριος - Μάρτιος, 2018

2018

PDF

Μάιος – Δεκέμβριος, 2017

2017

PDF

Μάιος – Σεπτέμβριος, 2017

2017

PDF