Εταίροι CYberSafety I

Εταίροι έργου CYberSafety I

ΥΠΠ / ΠΙΚ

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Συντονιστής Έργου)

ΓΕΡΗΕΤ

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΠΚ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΠΣΧ

Παγκύπρια Σχολή Γονέων

ΓKHE

Γραφείο Καταπολέμησης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
Αστυνομία Κύπρου

CYTA

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

MTN

MTN Κύπρου LTD