Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

  • Homepage
  • Άρθρα
  • Συνάντηση νέας Συμβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Έργου «CYberSafety»

Συνάντηση νέας Συμβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Έργου «CYberSafety»

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Γλώσσα: Ελληνικά

Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Στις 14 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), η πρώτη συνάντηση της νέας Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board), για το Ευρωπαϊκό Έργο «Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – CYberSafety» και για την προώθηση και υλοποίηση των δράσεων της «Εθνικής στρατηγικής για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο», στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε συνέχεια έγκρισης της «Εθνικής στρατηγικής για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο» από το Υπουργικό Συμβούλιο (ημερ. Απόφασης 19/12/2017 και αρ. Απόφασης 83.979) και των ενεργειών υλοποίησης και προώθησής της, η νέα Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από 37 εθνικούς φορείς, θα ενεργεί υποστηρικτικά και συμβουλευτικά:

  • Για το Ευρωπαϊκό Έργο: Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CYberSafety (www.cybersafety.cy), το οποίο υπό τον συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων εθνικών φορέων, με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών στην Κύπρο για δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου από τα παιδιά, τους/τις εφήβους, τους γονείς και τους/τις εκπαιδευτικούς.
  • Για τη Διυπουργική Επιτροπή για την προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της «Εθνικής στρατηγικής για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο» (www.esafecyprus.ac.cy).

Φωτογραφικό Υλικό