Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

 • Homepage
 • Άρθρα
 • Συμμετοχή σε Προγράμματα και Δράσεις για τη σχολική χρονιά 2019-2020

Συμμετοχή σε Προγράμματα και Δράσεις για τη σχολική χρονιά 2019-2020

Συμμετοχή σε Προγράμματα και Δράσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, για τη σχολική χρονιά 2019-2020

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – Τ.Ε.Τ.) προσφέρει και φέτος αριθμό Προγραμμάτων και Δράσεων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία. Τα Προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Y.Π.Π.Α.Ν.), για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση.

Ευελπιστούμε πως η ενημέρωση για την προσφορά όλων των Προγραμμάτων και Δράσεων που αφορούν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, μέσω μίας ενιαίας εγκυκλίου, βοηθά τις σχολικές μονάδες να έχουν μία σφαιρική εικόνα για τις ευκαιρίες που τους δίνονται για συμμετοχή και αξιοποίηση, ενισχύοντας τον σχεδιασμό τους και την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για τη νέα σχολική χρονιά.

Τα Προγράμματα και δράσεις (εντόπια και ευρωπαϊκά), που προγραμματίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) να προσφέρει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020 και στα οποία καλούνται να συμμετέχουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, παρουσιάζονται συνοπτικά πιο κάτω. Η αναλυτική περιγραφή, διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής, καθώς και σημαντικές ημερομηνίες για το κάθε Πρόγραμμα και δράση ξεχωριστά, παρατίθενται στα αντίστοιχα Παραρτήματα.

Με βάση τις ανάγκες και προτεραιότητες της σχολικής μονάδας και σε σχέση με το Σχέδιο Βελτίωσής της, το κάθε σχολείο μπορεί να επιλέξει να συμμετέχει σε περισσότερα από ένα Προγράμματα ή δράσεις, με τη συμβολή αριθμού εκπαιδευτικών ή και όλου του προσωπικού του σχολείου. Επιπρόσθετα, με τη λήξη κάποιων ευρωπαϊκών έργων, γίνεται προσπάθεια όπως, επιτυχημένες πρακτικές να ενταχθούν στα επαναλαμβανόμενα ετήσια προγράμματα, με στόχο τη συνεργασία με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς σε άλλες χώρες.

Σημειώνουμε ότι τα Προγράμματα αυτά υποστηρίζουν και συμβάλλουν στην υλοποίηση πολιτικών του Υ.Π.Π.Α.Ν., που εφαρμόζονται και ειδικά του στόχου για την ανάπτυξη Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας και της υλοποίησης της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση.

Για όλα τα Προγράμματα και δράσεις, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν στη διάθεσή τους υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία, διαδικτυακά περιβάλλοντα διαχείρισης, παραδείγματα εφαρμογών και την υποστήριξη και καθοδήγηση Λειτουργών του Τ.Ε.Τ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Προγράμματος ή μίας δράσης, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα λαμβάνουν ανάλογη πιστοποίηση.

Προσφερόμενα Προγράμματα και Δράσεις για τη σχολική χρονιά 2019-2020:

 1. Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων και Εκπαιδευτικών Πυρήνων (Παράρτημα 1, σελ. 3)
 2. Πρόγραμμα Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο (Παράρτημα 2, σελ. 7)
 3. Πρόγραμμα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο (Παράρτημα 3, σελ. 10)
 4. Πρόγραμμα Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο (Παράρτημα 4, σελ. 15)
 5. Πρόγραμμα Καταγράφουμε τη Μνήμη (παραγωγή ντοκιμαντέρ από μαθητές/μαθήτριες) (Παράρτημα 5, σελ. 18)
 6. Παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές/μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου (Παράρτημα 6, σελ. 21)
 7. Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος & Τραγουδιού “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2020” (Παράρτημα 7, σελ. 27)
 8. Βιωματικά Εργαστήρια για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Ευρωπαϊκό Έργο: Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CΥberSafety (Παράρτημα 8, σελ. 32)
 9. Πιστοποίηση eSafety Label (Παράρτημα 9, σελ. 35)
 10. Ευρωπαϊκό εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE (Παράρτημα 10, σελ.36)
 11. Αποθετήριο Ανοικτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών Φωτόδεντρο Κύπρου (Παράρτημα 11, σελ. 38)
 12. Εφαρμογή πρακτικών από το Ευρωπαϊκό Έργο ATS2020 (Παράρτημα 12, σελ. 40)
 13. Εφαρμογή πρακτικών από το Ευρωπαϊκό Έργο MENTEP (Παράρτημα 13, σελ. 41)
 14. Εφαρμογή πρακτικών από το Ευρωπαϊκό Έργο EduWeb (Παράρτημα 14, σελ. 42)
 15. Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (Παράρτημα 15, σελ. 43)

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊστάμενη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Τ.Ε.Τ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (email: anasta@cyearn.pi.ac.cy τηλ.: 22402310).Σύνδεσμοι

 • Εγκύκλιος και Παραρτήματα