Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας – Helpline 1480

1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως συντονιστής του Έργου CYberSafety: Ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο και της Γραμμής Βοήθειας – Helpline 1480, η οποία έχεις ως στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης, αναφορικά με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου, παραθέτει τα στατιστικά στοιχεία ενημέρωσης, του πρώτου εξαμήνου του 2019 (1η Ιουλίου 2019 έως την 31η Σεπτεμβρίου 2019).Αρχεία